KT választás az Operában

Vissza Nyomtatás Küldés
2010. 11. 25.

2012. május 15-én frissítve

Az újonnan megalakult szakszervezetünk tagjai szerették volna, hogy az Operaházban is működhessen közalkalmazotti tanács (KT). A jogszabály szerint minden megválasztott KT mandátuma 3 évig érvényes. Próbáltuk hivatalos jegyzőkönyvekből megtudni, mikor volt utoljára az Operaházban szabályosan kiírt KT választás, az utolsó legitim KT mandátuma meddig szólt. Annak ellenére, hogy az Operaház szerződés alapján Csapó Máriának, mint jegyzőkönyv-vezetőnek tiszteletdíjat fizetett, a mai napig senki semmiféle jegyzőkönyvet nem tudott bemutatni. Mt. 53.§ (2) szerint ezeket a jegyzőkönyveket KT őrzi.
    A törvény szerint a KT mandátuma lejárta előtt választási bizottságot alakít, majd kiírja a választást. Amennyiben a KT mandátuma lejár, a szakszervezetek joga megalakítani a választási bizottságot.Felkerestük az Operában működő másik két szakszervezetet azzal a szándékkal, hogy mindhárman delegáljunk tagokat a választási bizottságba, valamint felhívást tettünk közzé, ahol megszólítottuk az egyik szakszervezethez sem tartozó közalkalmazottakat, hogy szintén delegáljanak tagokat. Tekintettel arra, hogy az ODFSZ abban az időben még nem rendelkezett faliújsággal, az Operaházban és Üzemházban tettük ki a felhívásunkat (1.mell) folyosók, lépcsőfordulók, liftek falára.Sajnos ezeket a felhívásokat sokszor eltüntették a választás ellenzői,akadályozva ezzel a tagság tájékoztatását. (Nem adtuk fel, másnap újra kiragasztottuk a felhívást.) Természetesen ezt a felhívást átadtuk a másik két szakszervezet képviselőjének is, akik ezt aláírásukkal át is vették.(2.mell.) Ezután értelmezhetetlen a vád(3.mell.), miszerint nem értesítettük az egyik szakszervezetet.
    Április 21-én megalakult a választási bizottság. A ülésen résztvevő Rotter Oszkárt (MZTSZ) sikertelenül kértük, hogy delegáljon tagot a bizottságba, a szintén meghívott Színházi Műszaki Dolgozók Szakszervezete részéről sajnos senki sem jött el. A választási bizottság alakuló ülésén azt a határozat született, hogy alakuljon meg a bizottság 3 fővel, ahova bármikor 3-3 főt delegálhat a másik két szakszervezet. 
     Április 27-én a választási bizottság a törvénynek megfelelően megkapta a választók és választhatók névsorát a munkáltatótól, amit mindenki számára elérhetően az Operaházban és az Üzemházban ki is függesztett. Ugyanakkor (sajnos még mindig csak falragaszokon) tájékoztatta a tagságot a fejleményekről (4.mell.). Szintén 27-én gyűlést(5.mell) hívott össze,amire ismételten meghívta a másik két szakszervezetet és a független indulókat, hogy delegáljanak tagokat. Sikertelenül.
    Április 29-én Rácz István "KT ülést" tartott. Ennek jegyzőkönyve(6.mell.) tanúsítja, hogy a három szakszervezetből csak kettőt hívott meg a lejárt mandátumú volt KT elnök. Párhuzamosan ők is szerettek volna egy másik KT választást tartani, amit Rotter Oszkár támogatott. Mai napig nem értjük, milyen módon szerették volna szabályosan megvalósítani a választást, miután több mint egy hete megalakult már a választási bizottság az Operaházban.
    Ezt követően Rotter Oszkár addigi taktikáját megváltoztatva azzal a nem titkolt szándékkal kívánt 11 tagot delegálni a választási bizottságba, hogy ott a többség birtokában megakadályozzák a törvényesen kiírt választást, illetve egy bizonytalan, későbbi időpontra halasszák. Ezzel nem értettünk egyet, mivel álláspontunk szerint az esetlegesen új színházi vezetéssel induló 2010/11-es évadot csak egy erős érdekképviseletekkel bíró egységes tagsággal szabad elkezdeni. Ebbe mindenképpen beletartozik egy frissen megválasztott legitim KT is.
     A nagyfokú ellenpropaganda ellenére egy fordulóban érvényes és eredményes volt a választás. A tagság 60%-a elment szavazni. (Összehasonlítva önkormányzati és országgyűlési választások részvételi arányával ez igen tekintélyes!)
    Mindenképpen eredménynek tekintjük, hogy egy újonnan létrejött szakszervezet az első önmaga által kitűzött célját(7.mell.) segítség nélkül, nagy "ellenszélben", sikeresen, rövid idő alatt elérte. Hosszú évek után végre van az Operaházban legitim Közalkalmazotti Tanács,aminek munkájához sok sikert kívánunk.

A történet folytatása:

    "A KT-t együttdöntési jog illeti meg a kollektív szerződésben meghatározott jóléti célú pénzeszközök felhasználása, illetve az ilyen jellegű intézmények és ingatlanok hasznosítása tekintetében (1992. évi XXXIII. tv. (Kjt) 16. § (1) bek. ). Véleményezési joga van többek között a munkáltató gazdálkodásból származó bevételei felhasználásának tervezeténél."
    Ez a "civil kontroll" pont arra szolgál, hogy a munkavállalók érdekeit is figyelembe vegyék a vezetésnél. Miközben sokszor csak késve kapják meg a dolgozók az elvégzett munkájuk utáni járandóságukat, a rég lejárt mandátumú Közalkalmazotti Tanács elnöke részére éveken keresztül jogalap nélkül fizetett ki az Operaház jelentős pénzeket. Ez nem csak jó erkölcsbe, de jogszabályba is ütközik álláspontunk szerint, ezért erre az ODFSZ  többször is felhívta az illetékesek figyelmét. Miután tiltakozásunk nem érte el célját, nem maradt más lehetőségünk, mint az Ügyészséghez fordulni. Feljelentésünkkel(8.mell.) egy időben Vass Lajos főigazgató úr levelet(9.mell.) intézett Rácz Istvánhoz, amiben kérte,hogy fizesse vissza az Opera részére a jogalap nélkül felvett összeget.Álláspontunk szerint a levélben feltüntetett összegnél többet fizettek ki a KT részére, mivel a mai napig senki nem tudott az állítólagos 2005-ös választásról hitelt érdemlő dokumentumot bemutatni.
   A Fővárosi Főügyészség, az ügyet a VI.-VII. kerületi ügyészséghez továbbította. (10.mell.), akik - miután  megalapozottnak találták a feljelentésünket - elrendelték a nyomozást. (11.mell.)

 A VI-VII. kerületi Ügyészség 2011. április 29-i határozata is Bárány Balázs panaszának adott helyt.

A VI.kerületi Rendőrkapitányság megszüntető határozata

Bárány Balázs  levele az Ügyészségnek

A VI-VII.kerületi Ügyészség határozata (2011.12.07.)

A VI-VII. kerületi Ügyészség határozata (2012.05.03.)
 

FELHÍVÁS!  Szakszervezetünk 50.000 forintot fizet azonnal annak, aki hivatalos jegyzőkönyvet tud bemutatni a 2005-ben megtartott szabályos operaházi KT választásról.Letölthető dokumentumok:

1.pdf (32 kb)
10.pdf (9 kb)
11.pdf (10 kb)
2.pdf (27 kb)
3.pdf (16 kb)
4.pdf (35 kb)
5.pdf (10 kb)
6.pdf (52 kb)
7.pdf (11 kb)
8.pdf (135 kb)
9.pdf (20 kb)
© Operaházi Dolgozók Független Szakszervezete